T.C.
                                                                                                    KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
                                                                                                     Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 
 
 
 
      Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:126/A adresinde, Kahramanmaraş Kâğıt San. Ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş Şubesi tarafından yapılması planlanan “Ambalaj Kâğıdı Üretim Tesisi Ve Otoprodüktör Enerji Tesisi Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) takvim günü halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
 

        Halkımıza İlanen Duyurulur.