COĞRAFİ YAPI:
 
İlçemize bağlı mahallelerin toplam sayısı 101 dir. Yüzölçümü olarak 1.313.58 km² yüzölçümüne sahiptir. İlçemizin güneyinde Türkoğlu, güneydoğusunda Pazarcık, doğusunda Çağlayancerit ve kuzeyinde Ekinözü ile Nurhak ilçeleri ile sınırdır.
37-38 kuzey paralelleri ile 36-37 doğu meridyenleri arasında yer alır. İlçemiz deniz seviyesinden 568 m. yükseklikte olup, kuzey kesimleri dağlıktır. Yeryüzü şekilleri genellikle Güneydoğu Torosların uzantıları olan dağlarla bunlar arasında kalan çöküntü alanlarından oluşmaktadır. İlçenin kuzeydoğusundaki bu dağ kütlesi, 2.815 m' ye dek yükselir. Engizek Dağı, Göksu Vadisi'yle kuzeyindeki Nurhak Dağları'ndan; çukur bir alanla da güneyindeki Ahır Dağı'ndan ayrılır. Doğu - batı doğrultusunda uzanan bu dağ da Güneydoğu Toroslar'ın bir uzantısıdır. Engizek Dağı'nın yapısında permo-karbonifer şistleri ve yeşil kayaçlar egemendir. Engizek dağı büyük ölçüde doğal bitki örtüsünden yoksundur. İl genelinde diğer başlıca dağlar şöyledir; Binboğa Dağları (2.942 m), Delihöbek Dağı (2.338 m) ve Ahır Dağı'dır (2.301 m).İlçe merkezinin 23 km kuzeydoğusunda, Erkenez çayı üzerinde inşa edilmekte olan Ayvalı barajı ile, Kahramanmaraş’a içme, kullanma ve endüstri suyu olarak yılda 52 hm³ su verilmesi planlanmaktadır.
Pazarcık Küçüknacar köyü mevkiinden doğan Erkenez Suyu maraşaltı Ovası'nı suladıktan sonra Aksu Irmağı'na kavuşur.
Bertiz-Ağabeyli mevkiinden doğan Ağabeyli Çayı Ağabeyli ve Himmetli yakınlarından geçerek batıya doğru akar. Ahırdağı'nın kuzeyinde Menzelet Baraj gölüne dökülür.
Beşenli Köyü mevkiinden doğan Kısık Deresi Pazarcık Sakarya Köyü yakınlarından geçerek Aksu Irmağı'na kavuşur.
 
İklim ve Bitki Örtüsü
İklim Özellikleri
 
İlçemiz üç ayrı coğrafi bölgenin (Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ) birbirine en çok yaklaştığı alanda yer alır. Coğrafi konumu ve diğer faktörlerinde etkisi ile üç farklı iklim tipi arasında bozulmuş Akdeniz İklimine daha yakın bir iklim özelliği gösterir. Kuzeye doğru gidildikçe yükseltiye bağlı olarak tamamen karasal iklim özellikleri görülür.
İlçe merkezinin yıllık ortalama sıcaklık değeri 16.8 °C aylık minimum sıcaklık ortalamalarının en düşük olduğu ay OCAK ve minimum ortalama sıcaklık değerleri 12 °C dir. Aylık minimum sıcaklık ortalamalarının en yüksek olduğu ay AĞUSTOS ve minimum ortalama sıcaklık değerleri 35.9°C dir. Yıllık ortalama sıcaklıklar güneyden-kuzeye, batıdan doğuya doğru yükseltiye bağlı olarak karasallığın da etkisiyle bariz bir şekilde azalma göstermektedir.
 
Bitki Örtüsü
 
İlçemiz  Akdeniz ile İran Turan Fito Coğrafya Bölgelerinin geçiş kuşağında bulunur. İlçemizde yükseltiye bağlı olarak bitki örtüsü de değişmektedir. Çalı Formasyonu, Orman Formasyonu ve Alpin Formasyonu olarak üç çeşit bitki formasyonu görülmektedir.