15/01/2019 Salı günü İlçe Yazı İşleri Müdürü Mekser AKGÜN tarafından;

        -09:00-11:00 saatleri arasında; 04 Aralık 1999 tarih ve 23896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulaması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönerge uyarınca, ön inceleme yapmak üzere görevlendirilecek personellere eğitim verildi.
 

        -13:30-15:30 saatleri arasında; 31 Temmuz 1985 tarih ve 18825 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmenliğin 62. maddesi uyarınca, soruşturma ve infaz işlerinde görevlendirilecek personellere eğitim verildi.