T.C.
DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI
İlçe Bilgi İşlem Şefliği

 
 
Konu: Otizm Farkındalık Kamu Spotu                                                                                                                                                     30/05/2018
 
 
        Bilindiği üzere Otizm, yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık bir bozukluktur.
        Bu yaygın gelişimsel bozukluğun erken teşhis edilebilmesi ve toplumdaki farkındalığının arttırılması adına Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Eylem Planının 03/012/2016 tarih ve 29907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün 24/05/2018 tarih ve 4648 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.
 
        Tüm kamuoyu ve vatandaşlarımıza duyurulur.