EĞİTİM

  • 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlçe Geneli Resmi ve Özel Okul Durumu

Okul Türü

Okul

Sayısı

Derslik

Sayısı

Öğrenci

Sayısı

Öğretmen Sayısı

Okullaşma

Oranı (%)

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Kadrolu

Ücretli

Okul Öncesi (Anaokulu)

9

43

1137

26

Okul Öncesi (Anasınıfı)

21

66

1330

20

İlkokul

83

577

20854

36

Ortaokul

41

463

19209

41

Lise

13

353

14370

40

Toplam

170

1502

55900

  • Türlerine Göre İlkokul Ortaokul ve Liseler
  • İlk Öğretim Sayısal Veriler

Eğitim Kademesi

Kurum Sayısı

Derslik

Öğretmen

Öğrenci Sayıları

Toplam

Normal

İkili

Erkek

Kız

Toplam

İlkokul

40

12

28

19887

İlkokul (Birleştirilmiş Sınıf)

40

25

15

967

Ortaokul

33

30

1

16801

Yatılı ortaokul

1

1


243

İmam Hatip Ortaokulu

3

2

1

1414

Özel Eğitim Okulu

1

1


52

Özel İlkokul

3

3


477

Özel Ortaokul

3

3


689

Özel Özel Eğitim Okulu

İlk-Ortaokul Toplamı

124

77

45

40530

  • Ortaöğretim Sayısal Veriler

Eğitim Kademesi

Kurum Sayısı

Derslik

Öğretmen

Öğrenci Sayıları

Toplam

Normal

İkili

Erkek

Kız

Toplam

Lise

7

7

4449

Anadolu Lisesi

5

5

121

2952087

Fen Lisesi

Anadolu Öğretmen Lisesi


Güzel Sanatlar ve Spor L.

Özel Lise

Özel Sağlık Mes.Lis

1

1


24

865

Özel Anadolu Lisesi

Özel Fen Lisesi

Genel Lise Toplamı

13

6

7

145

3036601

İmam Hatip Lisesi

3

2

1

136

2734512

Teknik ve Endüstri Meslek L.

1

1


24

64494

Kız Meslek Lisesi

1

1


107

171289

Mesleki ve Tek. Eğt. Mrk.

Ticaret Meslek Lisesi

1

1


26

851259

Sağlık Meslek Lisesi

Otelcilik ve Turizm M.L.

Çok Programlı Lise

1

1


8

28215

Meslek Lisesi Toplamı

7

6

1

301

4677769

Ortaöğretim Genel Toplamı

20

12

9

446

77014370

ÖĞRETMEN DURUMU

Okul Türü

Öğretmen Sayısı

Kadrolu

Ücretli

Okul Öncesi (Anaokulu)

167

2

Okul Öncesi (Anasınıfı)

14

İlkokul

778

60

Ortaokul

795

67

Lise

753

13

Toplam

2493

156

Yatılı ortaokul

22

İmam Hatip Ortaokulu -

50

Özel Eğitim Okulu

18

Ilk-Ortaokul Toplamı

1830

Anadolu Lisesi

301

Fen Lisesi

Anadolu Öğretmen Lisesi

Güzel Sanatlar ve Spor L.

Genel Lise Toplamı

301

İmam Hatip Lisesi

240

Teknik ve Endüstri Meslek L.

53

Kız Meslek Lisesi

92

Mesleki ve Tek. Eğt. Mrk.

0

Ticaret Meslek Lisesi

77

Sağlık Meslek Lisesi

Otelcilik ve Turizm M.L.

Çok Programlı Lise

28

Meslek Lisesi Toplamı

490

Ortaöğretim Genel Toplamı

791

  • Yurt ve Pansiyon Bilgileri

Adı

Kapasitesi

Mevcut

Kahramanmaraş Kız AİHL Pansiyonu

506

506

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi

168(kız)

168(kız)

Özel Mehmet Sular Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

176

122

Özel Kahramanmaraş Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

72

52

Özel Biricik Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

92

71

Özel Hacı Şaban Gemici Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu

200

190

Özel Ali Şirikçi Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu

102

62

Hoca Ahmet Yesevi Yurdu

272

201

Vali Saim Çotur YBD

288

245

  • Taşımalı Eğitim

82 adet yerleşim yeri ve 25 adet taşımalı eğitim birimi bulunan ilçemizde 2013-2014 eğitim -öğretim yılında 1185'i kız 1166'sı erkek olmak üzere toplam 2351 öğrenci taşımalı eğitim hizmetinden faydalanmaktadır.  • Yüksek Öğrenim

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İl genelinde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 22.725 öğrenci ve 987 akademik personel ( 100 profesör, 100 doçent, 207 yardımcı doçent, 221 öğretim görevlisi, 3 yabancı uyruklu öğretim elemanı, 73 okutman, 19 uzman, 264 araştırma görevlisi ) ile eğitim faaliyeti vermektedir. Üniversite bünyesinde İl genelinde; 10 Fakülte, 4 Yüksekokul (4 Yıllık), 8 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü ve Rektörlüğe bağlı 6 bölüm ile 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Üniversitenin Karacasu Kampüsü ve Bahçelievler Kampüsü ilçemizde yer almaktadır. 1 Fakülte, 1 Meslek Yüksekokulu, 1Yüksekokul bulunmaktadır.