KURULUŞ 
 
        İlçemiz 06/12/2012 gün ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince kurulmuştur. İlçe Kaymakamının atanmasıyla 30/08/2013 tarihinden itibaren hizmet verilmeye başlanılmıştır.