DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
 
 
SIRA NO
KURUM KODU
STANDART DOSYA PLANI
KODU
HİZMET ADI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE
MADDE NUMARASI
HİZMETTEN
YARARLANANLAR
HİZMET SUNMAKLA
GÖREVLİ/YETKİLİ
KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI
                          HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
HİZMETİN ELEKTRONİK
OLARAK SUNULUP
SUNULMADIĞI
MERKEZİ İDARE
TAŞRA BİRİMLERİ
MAHALLİ İDARE
DİĞER (ÖZEL
SEKTÖR VB.)
BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
İLK BAŞVURU
MAKAMI
PARAF LİSTESİ
KURUMUN
VARSA YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA YAPMASI
GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR
MEVZUATTA BELİRTİLEN
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
HİZMETİN ORTALAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
YILLIK İŞLEM
SAYISI
1
62168182
215.01
3091 sayılı
Kanun
Taşınmaz Mal Zilyetliğne
 yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi
3091 Sayılı
Kanun ve ilgili
yönetmeliği
Müracaat
Sahipleri
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Dilekçe
Kaymakamlık
V.h.k.i, ,Şef,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Tebligat
Tebligat
15+5 Gün
15 Gün
21
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
2
62168182
215.03
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
2814 sayılı Kaununla Eklenen Ek 2 madde gereğince görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (dışardan atanan yönetici, apartman görevlisi, bekçi) tahliye işlemi
634 sayılıKkat Mülkiyeti Kanunu 2814 sayılı Kaununla Eklenen Ek 2 madde
Müracaat
Sahipleri
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Dilekçe
Kaymakamlık
V.h.k.i, ,Şef,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Tebligat
Tebligat
7 GÜN
7 GÜN
0
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
3
62168182
498
4483 Sayılı
Kanun
Memur ve Diğer
Kamu Görevlilerinin
yargılanma Usulü
4483 Sayılı
kanun
Memurlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
İhbar ve
Şikayetler
Kaymakamlık
V.h.k.i, ,Şef,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam

Görevlendirilme
Görevlendirme,Tebligat
30+15 gün
30 gün
5
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
4
19454320
477.01.05.01
2860 Sayılı Kanun Kapsamında Yardım Toplama İzin Talebi (İlçe Geneli Kermes) Ve
Yetki Belgesi
Yardım Toplama
2860 Sayılı Kanun
Vatandaşlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Dilekçeler
Kaymakamlık
V.h.k.i, ,Şef,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam

Görevlendirilme
Görevlendirme,Tebligat
2 gün
2 gün
1
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
5
19454320
477.01.08
Lokal (İçkisiz/İçkili) İzin Belgesi Düzenlenmesi
Lokal Açma ve İşletme Talebi
5253 Dernekler Kanunun
Vatandaşlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Dilekçeler
Kaymakamlık
V.h.k.i, ,Şef,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Tebligat
Tebligat
20 gün
20 gün
0
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
6
 
 
Tüketici Sorunları Başvurusu
Vatandaşın Mağduriyeti
4077 sayılı Kanun
ve İlgili Yönetmelikler
Vatandaşlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Dilekçeler, Cayma
Dilekçeleri
 Ekli Olması
Gereken Evraklar
Kaymakamlık
Raportör,Hakem Heyeti Başkanı
_
İlgili Firmalar
ve Tebligat
BAŞVURU HEMEN ALINARAK 5 DAKİKA İÇERİSİNDE İŞLEME TABİ TUTULUR VE KARAR SONUÇLANDIĞINDA İLGİLİSİNE YAZILI OLARAK BİLDİRİLİR (3 ay) 
BAŞVURU HEMEN ALINARAK 5 DAKİKA İÇERİSİNDE İŞLEME TABİ TUTULUR VE KARAR SONUÇLANDIĞINDA İLGİLİSİNE YAZILI OLARAK BİLDİRİLİR (3 ay) 
1151 başvuru 772
Karar
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
7
16469682
700
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
İşyeri Açma ve İşletme Talebi
 
Vatandaşlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
İzin Belgeleri,
Dilekçeler,
Onaylar
Kaymakamlık
V.h.k.i, ,Şef,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Cevabi Yazılar
İlgili Kurumlar
15 gün
15 gün
2
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
8
62168182
259
“Apostille” Tasdik Şerhi
Vatandaşlarca Lahey Sözleşmesine taraf ülkelerine gönderilecek olan belgeler(İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler,  Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.)
İçişleri Bakanlığının 04/10/2011 tarih ve 2011/59 sayılı Genelgesi
Müracaat
Sahipleri
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
ilgili evraklar
Kaymakamlık
Şef,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
 
 
Günlük
10 Dakika
49
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
9
62168182
499
Disiplin Kurulu
Kararları ve İşlemleri
Soruşturma
657 Sayılı
Devlet Memurları
Kanunu ve
Didiplin Yön.
Memurlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
İhbar ve
Şikayetler
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam

Görevlendirilme
Görevlendirme,Tebligat
60 gün
 
0
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
10
62168182
502
İdari Para Cezaları
ve İşlemleri
İlgili  Mevzuat ve
Kanunlar
İlgili  Mevzuat ve
Kanunlar
Vatandaşlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Tutanaklar
denetim
bilgileri
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
İdari Yaptırım Kararı
ve Tebligatlar
Tebligat
15 Gün
15 Gün
300
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
11
19454320
522
Bilgi edinme
Kanunu ile İlgili
İşlemler
İlgili  Mevzuat ve
Kanunlar
İlgili  Mevzuat ve
Kanunlar
Vatandaşlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Dilekçeler
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Cevabi Yazılar
İlgili
Kurumlar
15 gün
10 gün
23
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
12
19454320
492
Vatandaşların
Talepleri ile İlgili
İşlemler
Müracaatlar, Dilekçeler
Dilekçe Kanunu
Vatandaşlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Dilekçeler
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Cevabi Yazılar
İlgili
Kurumlar
15 gün
15 gün
2295
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
13
19454320
156
Seçimlerle İlgili İş ve
İşlemler
Seçim Kanunu
Seçim kanunu
Vatandaşlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Seçim işlemlerinin
Yürütülmesi ile
ilgili Belgeler
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
İlgili Kurumlar
İlgili
Kurumlar
Olduğunda
Olduğunda
57
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
14
92177237
517
Belediye meclis
Kararları İş ve
İşlemleri
 
5393 Sayılı Kanun
Belediyeler
Vatandaşlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Meclis Kararlarının
incelenmesi,
onaya sunulması
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Belediyeler
Belediyeler
1 hafta
1 hafta
213
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
15
 
508
Koordinasyon
Kurulu Toplantıları
Yatırımlar
İlgili  Mevzuat ve
Kanunlar
Kamu Kurumları
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Yatırım İzleme
Belgeleri
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Yatırımcı Kuruluşlar
Belediyeler
Valilik
3 Ay
3 Ay
4
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
16
 
501
Kaçak Yapı
İşlemleri
Kaçak Yapılaşmanın
önlenmesi
Çevre kanunu ve
ilgili madde ve
yönetmelikler
Belediyeler
Vatandaşlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Kararlar, Dilekçeler
Tutanaklar, Gelen
Yazılar
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Belediyeler
Belediyelerden
Gelen Cevabi
yazılar
Valilik
Günlük
Günlük
0
Sunulmamaktadır
17
19454320
492
Dilekçeleri İzleme
Sonuçlandırma
Vatandaş ve Kurumlar
arası Koordinasyon
Dilekçe Kanunu
Vatandaşlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Dilekçeler
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
İlgili Kurumlar
İlgili
Kurumlar
15 gün
15 gün
285
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
18
 
679
Kuruluşların Denetimi
işlemi
Kurumların Teftiş ve
denetimi
İlgili  Mevzuat ve
Kanunlar
Kamu Kurumları
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Onay,
 Görevlendirme
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Kamu Kurumları
Valilik
Yılda en az 1 kere
Yılda 2 kere
1
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
19
19454320
491.06
Bayrak Kanunu İle İlgili
İşlemler
Resmi Kurumların
önüne asılması ve
eskilerinin kaldırılması
2994 Sayılı Kanun
ve İlgili Yönetmelikler
Kamu Kurumları
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Yönetmeliğe uygun hareket edilmesi
 
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Eksik görülmebi halinde gerekli işlemin yapılması
Valilik
365 gün
 
3
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
20
92177237
517.04
Muhtarlarla İlgili
işler ve İzin İşleri
Muhtarlıkların
talepleri
442 Sayılı Köy
Kanunu
Muhtarlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Talep doğrultusunda istenilen belgeler
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
İlgili Kurumlar
Valilik veya Genel Müdürlükler
10 dk
10 dk
Muhtar Belgesi 20 tane
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
21
92177237
264
Muhtarlarla İlgili
işler
Yeni Köy ve Mahalle
Kurulması
442 Sayılı Köy
Kanunu
Köy ve Mahalle
sakinleri
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Başvuru Dilekçesi,
 İlgili Kanun ve
Mevzuat Hükümleri
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Köy ve Mahalle
 muhtarlıkları
Valilikler
Olduğunda
Olduğunda
2
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
22
19454320
518
Çevre ile İlgili İş ve
İşlemler
Çevrenin temiz ve
düzenli olarak
korunması
2872 Sayılı Çevre
Kanunu
ve İlgili Mevzuat
Vatandaşlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Köylerin Çöp
 Toplama İşleri ve
Ağaçlandırma
ile İlgili İş ve
 İşlemleri
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
ilgili Muhtarlıklar
vatandaşlar
valilik
Günlük
Günlük
0
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
23
 
521
İnsan Hakları ile İlgili
İş ve İşlemler
İnsan haklarının
korunması
Bakanlık ve Valilikten
gelen emir
 niteliğindeki yazı ve genelgeler
Vatandaşlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Başvuru dilekçesi ve ekleri
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Kamu Kurumları
Valilik
1 Ay
3 Ay
1 Ay
3 Ay
12
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
24
92177237
517
Muhtarlar ve Diğer
Memurların vekaletleri
ile İlgili iş ve İşlemler
Vekalet veren Muhtar ve
Memurlar ile ilgili işler
İlgili  Mevzuat ve
Kanunlar
Muhtar ve
Memurlar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
İzin Belgeleri,
Dilekçeler,
Onaylar
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Kamu Kurumları
Valilik
Olduğunda
Olduğunda
60 adet Memur 8 adet Muhtar
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
25
19454320
930-949
Hizmet Ödemeleri ile
İlgili iş ve İşlemler
Mal ve Hizmet Alımı
4734 Sayılı Kamu
İhale kanunu
Kamu Kurumları
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Faturalar, Sağlık
Giderleri, Yolluklar
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Kamu Kurumları
Valilik
Olduğunda
Olduğunda
15
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
26
 
710
e-devlet Uygulamaları ile
ilgili İş ve İşlemler
elektronik ortamda
evrak akımının
hızlandırılması
e-Devlet Projesi
Kamu Kurumları
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
e-Devletle İlgili
Görevlendirmeler
Gönderilen Emirler
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Kamu Kurumları
Valilik
Günlük
Günlük
8460
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
27
19454320
744
AB Projesi ile İlgili İş
ve İşlemler
Hibe Yardım Projeleri
AB Müktesebatı
Kamu Kurumları
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Gönderilen Emirler
 ve Projeler
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Kamu Kurumları
Valilik
-
-
0
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
28
19454320
770-789
Hizmet İçi Eğitim Proğram
ve Planları İle İlgili İş
ve İşlemler
Personelin Eğitimi
Valilik Genelgeleri
İçişleri Birimleri
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Eğitim Planları
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Kamu Kurumları
Valilik
6 Ay
6 Ay
12
Sunulmamaktadır
29
19454320
0
Arşiv İş ve İşlemleri
Arşiv düzenlenmesi
Bakanlık Arşiv
Yönetmeliği
İçişleri Birimleri
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Görevlendirme
Belgeleri
Formların
Hazırlanması
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Kamu Kurumları
Valilik
Her Yıl Sonu
Her Yıl Sonu
1
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
30
19454320
0
Kütüphane ve Dökümantasyon
İş ve İşlemleri
Kütüphanenin tertip ve
düzeni
Valilik Emir ve
Genelgeleri
İçişleri Birimleri
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Sayım Komisyonu
ve Belgeleri
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Kamu Kurumları
Valilik
Her Yıl Sonu
Her Yıl Sonu
5
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
31
19454320
930-949
Satın Alma ile İlgili İş
ve işlemler (Malzeme,
demirbaş Alımları)
Kamu Kurumlarınca
İhtiyaç Duyulan Malzeme ve hizmet alımı
4734 Sayılı Kamu
İhale kanunu
İçişleri Birimleri
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
İhale Kanunu
 Onay ve
Sözleşmeler ve
Diğer Belgeler
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Kamu Kurumları
Valilik
15 Gün
15 Gün
15
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
32
19454320
470-489
Dernekler ile İlgilli İş ve
İşlemler
Dernek Kurulması
Dernekler ile ilgili
kanun ve Yönetmelikler
Başvuru Yapan
Şahıslar
 
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı
 
 
Başvuru
 İşlemleri,
Yardımlarla İlgili
Belgeler
ve Bilgiler
Kaymakamlık
V.h.k.i,Yazı İşleri Müdürü,Kaymakam
Kamu Kurumları
Valilik
30 Gün
30 Gün
0
Elektronik Ortamda Sunulmaktadır
 
01/01/2018-31/12/2018