AR-GE Proje Koordinasyon Birimi:

 

 

        Dulkadiroğlu Kaymakamlığı 30.08.2013 tarihinden itibaren bünyesindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelden, Sivil Toplum Kuruluşları ile esnaf temsilcilerine kadar ulaşan geniş katılımlı çalışmalar neticesinde Proje Koordinasyon Birimini20.01.2016 tarih ve 255 sayılı Kaymakamlık Makamı onayı ilekurulmuştur.

Birimin Kuruluş amaçları:

 

            1-Dulkadiroğlu İlçesinin ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınma ve gelişmesine yönelik faaliyet, girişim ve yatırımların artırılması için;
        2-Kamu Kurum ve Kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek,
        3-Kaynakların yerinde ve etkin kullanımınısağlamak,
        4-Yerel potansiyeliharekete geçirmeksuretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
        5-Mevcut sorunların çözümüne yönelikproje geliştirmek,
        6-Ulusal-bölgesel-yerel düzeyde ilgili kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile istişare etmeköncelikleri belirlemek,
        7-Projeler konusundasinerji oluşturmak,
        8-ÜlkemizinAvrupa Birliğineadaylık sürecinde, Avrupa Birliği müktesabına uygun, İl Strateji Planı ve Ulusal Kalkınma Planları ile uyumlu çalışmalar yapmak,
        9-Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı projeler ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak,
      10-Dulkadiroğlu İlçesinde yürütülmekte olan projeleri destekleyerek ilçe genelinde koordinasyonusağlamaktır.
 
Proje Çalışma Grubumuz Kahramanmaraş Valiliğince verilen Doğaka ve Erasmus+ eğitimlerinin ardından fon kaynaklı kuruluşlara 2015 yılı itibarıyla proje yazmaya başlanmıştır.