SAĞLIK:

 

Sağlık Kuruluşlarının Dağlımı ve Yatak Sayısı

 

Sağlık Kuruluşu

Sayısı

Yatak Sayısı

Devlet Hastanesi

1

487

Özel Hastane (Hayat- Devakent)

2

55

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

1

 

Toplum Sağlığı Merkezi

1

 

Aile Sağlığı Merkezi

20

 

Köy Sağlık Evi

17

 

Verem Savaş Dispanseri

1

 

AÇSAP Merkezi

_

 

112 Acil İstasyonu

7

 

Özel Muayenehane

39

 

Faaliyet Gösteren Özel Eczane

63

 

Faaliyet Gösteren Optik Sayısı

8

 

Özel Diyaliz Merkezi

2

 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

1

 

TOPLAM

163

 

       

 

ÜNVANI

SAYISI

Doktor Sayısı

 

-Uzman

168

-Pratisyen

38

Aile Hekimi (Pratisyen)

60

Diş hekimi

93

Hemşire

357

Ebe

124

Diğer sağlık Personeli

84 ATT,7 Paramedik,8 Sağlık Memuru

TOPLAM

939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktor Başına Düşen Kişi Sayısı

Doktor başına düşen kişi sayısı 817'dir. Uzman doktor başına düşen kişi sayısı 1293 pratisyen doktor başına düşen kişi sayısı ise 2217'dir.